Digitālo un analogo tahogrāfu verificēšanas un kalibrēšanas sertifikāts. Kopš 2014. 1.septembra autoserviss ir tiesīgs veikt auto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču (analogo un digitālo) kā arī ātruma ierobežotāj ierīču verificēšanu un kalibrēšanu.

ISO 9001 sertifikāts. 2013.gada nogalē uzņēmuma pārvaldības sistēma tika pakļauta starptautiskam auditam. Rezultātā auditori atzina mūsu pārvaldību par atbilstošu ISO 9001 sertifikāta prasībām. Tas vēlreiz apliecina ka mēs esam progresīvs un augošs uzņēmums.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Apliecinām, ka visiem izejmateriāliem, ko izmantojam ceļu būvē, ir normatīvo aktu prasībām, atbilstoša kvalitāte.