Ceļu būvniecība, kravas, vieglo un komercauto serviss, kardānu serviss, transporta pakalpojumi un mežu stādīšana – tie ir uzņēmuma ilggadēji stūrakmeņi. Veicot ieguldījumus attīstībā, esam nodrošinājušies ar sekmīgai darbībai nepieciešamo. Gan ceļu būvniecībā, gan sniedzot transportēšanas pakalpojumus, izmantojam musdienīgu tehniku, kas atbilst visaugstākajām prasībām.

SIA Venta 1 ekskavatori, iekrāvēji, greideri, buldozeri, ir aprīkoti ar vispusīgām kontroles un mērierīcēm. Mērierīces tiek izmantotas gan degvielas uzskaites veikšanai, gan nobraukto kilometru un nostrādāto motorstuntu uzskaitei. Pilnīgi visas SIA Venta 1 automašīnas ir aprīkotas ar globālās pozicionēšanas sistēmām un transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm. Šāds aprīkojums, ļauj operatīvi plānot tehnikas noslodzi un vajadzības gadījumā veikt korekcijas. Vairākkārt arī praksē ir pierādījies, ka mūsdienīgu kontroles mērierīču izmantošana būtiski samazina gan transporta gan citas izmaksas. Ekskavatoru mērierīces ir tik precīzas un mūsdienīgas, ka ļauj sekot operatora darba kvalitātei un veicamajam darbam no biroja on-line režīmā. Operatīvai atskaišu iegūšanai par autotransportu, tā nobraukumu un maršrutiem, tiek izmantota on-line sistēma Mapon.

Laika gaitā esam uzkrājuši ievērības cienīgu pieredzi ceļu būvniecībā. To apliecina veiksmīgā darbošanās šajā nozarē vairāk kā 18 gadu garumā. Vairākkārt esam piedalījušies un uzvarējuši Valsts un pašvaldību izsludinātos konkursos. Esam startējuši, gan kā ģenerāluzņēmēji, gan piedalījušies projektos, kā apakšuzņēmēji. Kā vienu no mūsu lielākiem klientiem, var minēt Latvijas Valsts Meži, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldības.

Esam veiksmīgi piedalījušies ceļu būvniecības nozarē izsludinātos konkursos, kas tiek realizēti par Eiropas Savienības fonu līdzekļiem. Tas vēlreiz apliecina uzņēmuma augsto profesionalitāti un pieredzi ceļu būvniecībā.

Aldis Paulovskis

Valdes priekšsēdētājs, īpašnieks

Piekrīt uzskatam, ka veiksmīgas sadarbības pamatā var būt tikai un vienīgi savstarpēja uzticība un paļaušanās vienam uz otru.

Tālrunis: +371 29246024,
E-pasts: aldis@venta1.lv

Lienīte Gūtmane

Grāmatvede

Pieredzējusi grāmatvede – tā ir puse no veiksmes. Par Jūsu atremontēto automašīnu, traktortehniku vai citiem sniegtajiem pakalpojumiem, rēķins tiks sagatavots savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē!

E-pasts: lienite@venta1.lv